slider0 slider1 slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7

CÔNG TÁC BẢO VỆ HIỆN TRƯỜNG

A. KHÁI NIỆM

Bảo vệ hiện trường là việc sử dụng các biện pháp nhiệm vụ và những biện pháp hành chính công khai nhằm hạn chế đến mức tối đa những ảnh hưởng có thể gây đến khó khăn cho việc điều tra, khám phá vụ án. Là việc bảo vệ nguyên vẹn các nguồn tin, dấu vét tang vật ờ hiện trường, cũng như tạo điều kiện cho cán bộ điều tra làm việc được yên tĩnh.

- Quan niệm của Nhà nước có nhiều nghĩa khác nhau.

- Điểm chung của các nhà khoa học: là địa điểm xảy ra (tội phạm, tai nạn, tệ nạn xâm phạm đến khách thể mà Luật sư quy định) để lại dấu vết.

Định nghĩa hiện trường: hiện trường là nơi xảy ra vụ án, vụ tai nạn – tệ nạn mà ở đó nhiều dấu vết cơ quan điều tra cần đến để thu nhập dấu vết, chứng cứ vục vụ cho công tác điều tra.

B. TÍNH TẤT YẾU CỦA CÔNG TÁC BẢO VỆ HIỆN TRƯỜNG

- Việc làm thay đổi hiện trường có thể do người, súc vật, côn trùng, điều kiện tự nhiên, do quá trình vận động nội tại của dấu vết tang vật.

- Các dấu vết tang vật ở hiện trường luôn bị tác động do nhiều nguyên nhân khác nhau làm cho bị biến đổi. Muốn hạn chế đến mức thấp nhất sự biến đổi của dấu vết, tang vật thì công tác bảo vệ hiện trường thì được đặt ra như một tất yếu. Làm tốt công tác bảo vệ hiện trường là tạo điều kiện tốt cho công tác điều tra hình sự nói chung, công tác khám nghiệm hiện trường nói riêng thu được kết quả cao, thúc đẩy quá trình điều tra vật chứng tạo điều kiện để khám phá toàn diện. Nếu công tác bảo vệ hiện trường không tốt hoặc tiến hành không kịp thời sẽ gây khó khăn cho công tác khám nghiệm hiện trường, thậm chí dẫn đến bế tắc vụ án.

Tóm lại :

Hiện trường vụ án là nơi tồn tại những chứng cứ nơi tội phạm xảy ra. Những dấu vết, vật chứng, cảnh vật ở hiện trường, thường xuyên bị hỏng, bị thay đổi, bị hỏng do:

 • Tác động của yếu tố thiên nhiên
 • Tác động của con người
 • Do thủ phạm
 • Do những người có liên quan, người khác gây ra làm xáo trộn hiện trường.
 • Do tác động của các loài vật, côn trùng.

C. PHÂN LOẠI HIỆN TRƯỜNG

Phân loại theo nhiều căn cứ khác nhau phải dựa vào tính chất của vụ việc xảy ra và hậu quả của hành vi phạm tội để phân loại.

1. Căn cứ vào luật hình sự

- Hiện trường có người chết.

- Hiện trường có sự cố về kỹ thuật

- Hiện trường vụ cháy

- Hiện trường vụ nổ

- Hiện trường vụ tài liệu phản động

- Hiện trường vụ cướp

- Hiện trường vụ cưỡng hiếp

- Hiện trường vụ tai nạn . . .

2. Căn cứ vào đặc tính nơi xảy ra (không gian) :

 Có hai loại hiện trường :

a. Hiện trường trong nhà: Là hiện trường của những vụ việc hiện tượng xảy ra ở những nơi mà môi trường vật chất nào đó chỉ chịu tác động gián tiếp của yếu tố thiên nhiên.

- Cần khoá cửa nhà lại

- Chống sự tác động của các thành viên trong gia đình hay của những kẻ tò mò.

- Cân ngăn barre ở những nơi mà tội phạm có thể ra vào, và cần thiết phải tập trung sự chú ý vào những nơi có dấu vết như chỗ mô đất ở ngoài cửa sổ, các phòng mà thủ phạm có thể chạy chốn qua, cầu thanh, cửa vào . . .

b. Hiện trường ngoài trời: Là hiện trường của các sự việc hiện tượng xảy ra ở những nơi mà môi trường vật chất ở đó thường xuyên phài chịu tác động trực tiếp của các yếu tố thiên nhiên.

- Dùng dây chăng, các tấm biển, đồ đạc lấy ở nơi khác ngoài hiện trường và tất nhiên phải có nhân viên bảo vệ canh gác.

- Chăng dây lại cả khu vực rộng lớn, cả đường đến, đường thoát của tội phạm. Những dấu vết có giá trị nhất lài thường được tìm thấy ở các con đường đến và đường thoát này. Vì những nơi trung tâm xảy ra vụ án thường bị những kẻ tò mò dẫm đạp lên trước khi cảnh sát đến. Do đó có thể tìm thấy ở những nơi này.

- Không để bất cứ người nào không có trách nhiệm vào bên trong khu vực barre, khu vực chăng dây. . .

c. Ngoài ra có có hiện trường vừa trong nhà vừa ngoài trời.

3. Căn cứ vào tình trạng hiện trường chia hiện trường làm hai loại :

a. Hiện trường nguyên vẹn

Là hiện trường mà môi trường vật chất ở đó (dấu vết, vật chứng, cảnh vật, hiện tượng) vẫn còn giữ nguyên trạng thái ban đầu ngay sau khi sự việc xày ra.

b. Hiện trường bị xáo trộn

Là hiện trường mà môi trường vật chất ờ đó không còn giữ nguyên ở trạng thái ban đầu.

Hiện trường xáo trộn có thể chia là hai loại :

-  Xáo trộn một phần

- Xáo trộn toàn phần

4. Hiện trường không có dấu vết tội phạm (còn gọi là hiện trường giả)

Hiện trường giả thường do tội phạm gây ra hoặc do đồng phạm gây ra.

 • 1 vụ việc có thể có nhiều hiện trường, vì vậy khi bảo vệ ta phải đặt tên H1, H2, H3 tránh tình trạng gọi là hiện trường chính, hiện trường phụ.
 • Khi nhận được tin báo cáo phát hiện thì các nhân viên bảo vệ có trách nhiệm hỏi rõ nguồn tin, hành vi hậu quả đưa đến, không gian để vận dụng kiến thức đánh giá vào hiện trường gì?

D. NHỮNG NGUYÊN TẮC TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ HIỆN TRƯỜNG

- Không làm gì, không cho ai làm gì để hiện trường có thêm dấu vết, dấu vết bị xáo trộn.

- Không tiết lộ kết quả khám nghiệm hiện trường cho ai biết

- Không rời bỏ vị trí bảo vệ hiện trường và không làm công việc gì ngoài công tác bảo vệ hiện trường.

E. NHIỆM VỤ CỦA BẢO VỆ HIỆN TRƯỜNG

1. Thực hiện các biện pháp khẩn cấp ở hiện trường khi có yêu cầu

- Sơ cấp cứu người

- Cứu chữa tài sản

- Tổ chức truy bắt người gây ra sự việc

- Ổn định sự việc và an toàn khu vực

2. Xác định phạm vi hiện trường từ đó quyết định những biện pháp cần thiết để bảo vệ hiện trường gồm tất cả các điểm, các khu vực có liên quan đến vụ việc.

3. Kịp thời phát hiện những dấu vết vật chứng cớ nguy cơ mất mát.

4. Kịp thời phát hiện những người biết việc, người chứng kiến sự việc xảy ra và ghi nhận lời khai của họ.

5. Phải phát hiện và ghi nhận những thông tin khác phản ánh sự việc

6. Phải báo cáo lại toàn bộ quá trình và kết quả thực hiện các nghiệm vụ bảo vệ hiện trường cho cơ quan điều tra và đảm bảo những điều kiện cần thiết cho cơ quan điều tra làm việc tại hiện trường.

F. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC BẢO VỆ HIỆN TRƯỜNG

I. Giai đoạn 1

1. Tiến hành các biện pháp khẩn cấp

- Cần phải cấp cứu người bị nạn nếu có (kể cả thủ phạm) lấy sinh cung, yêu cầu hỏi ngắn gọn, có kết quả nhất phục vụ cho công tác điều tra.

- Khi nạn nhân cấp cứu phải đánh dấu vi trí, tư thế nạn nhân giúp cho công tác điều tra (tham khảo sách điều tra hình sự).

- Ngăn chặn những thiệt hại đang tiếp diễn, ngăn ngừa những thiệt hại có thể xảy ra (chữa cháy, cắt điện, chống sập đỗ, nổ . . .)

- Hạn chế ảnh hường xấu về dư luận xã hội

-  Truy bắt kẻ phạm tội chưa chạy trốn xa khỏi hiện trường

2. Quan sát xác định phạm vi

- Phạm vi hiện trường rộng hay hẹp không phụ thuộc vào ý thức chủ quan của người làm công tác bảo vệ hiện trường mà phụ thuộc vào tính chất vụ việc xảy ra cũng như quá trình diễn biến của nó trên phạm vi không gian rộng hay hẹp. Do đó, lực lượng bảo vệ hiện trường cần căn cứ vào tình hình thực tế để xác định phạm vi hiện trường bảo vệ.

- Nếu cần thiết phạm vi hiện trường xác định cần bảo vệ hiện trường rộng hơn tình hình thực tế.

- Căn cứ vào đặc điểm của hiện trường cũng như phạm vi hiện trường xác định cần bảo vệ để huy động lực lượng, phương tiện và biện pháp thích hợp.

- Đối với những vụ trọng án có tính chất nghiêm trọng xét thấy cần thiết có thể lập thành hai vành đai ngăn cách.

- Để bảo vệ hiện trường tốt, bảo vệ hiện trường cần phải chuẩn bị các phương tiên như sau: đèn, hàng rào di động, căng dây . . .

- Phương pháp bảo vệ: bố trí bảo vệ có vũ khí hoặc trang bị khác canh gác.

3. Bảo vệ dấu vết tang vật

a. Bảo vệ dấu vết tang vật có nguy cơ bị phá huỷ

- Dấu vết tang vật, đồ vật ở hiện trường là một trong những đối tượng quang trọng cần bảo vệ, về nguyên tắc bảo vệ dấu vết tang vật là phải dữ nguyên vị trí, chiều hướng, trạng thái của tang vật, đồ vật, tuyệt đối không được đụng chạm, sờ mó hoặc thay đổi chúng.

4. Ghi lại những gì cảm nhận được khi đến hiện trường, trong thời gian bảo vệ hiện trường.

  -   Trước hết phải nói rõ mình có mặt vào hiện trường vào thời gian nào và nhìn thấy, nghe, ngửi thấy gì, tình trạng của hiện trường khi còn nguyên hẹn hay bị xáo trộn, nói rõ vị trí đồ vật trước và sau khi làm các biện pháp khẩn cấp.

- Những biến đổi của hiện trường (thay đổi theo thời gian) những gì đã biến đổi, biến đổi như thế nào? Tất cả những điều đó chỉ có người đứng ra trực tiếp bảo vệ hiện trường mới mô tả được trước khi đoàn khám nghiệm đến.

- Những tin tức ban đầu có liên quan đến sự việc dưới dạng dư luận, lời bàn tán, nghi ngờ cho ai? Tại sao xảy ra . . .

- Phát hiện người phát hiện đầu tiên, nhân chứng, khéo kéo lưu trữ nhân chứng, tách riêng họ để ghi nhận thông tin cá nhân để phục vụ công tác điều tra sau này.

- Phát hiện đối tượng nghi vấn, bố trí theo dõi về thái độ, hành động, quan hệ của đối tượng nghi vấn.

- Có thể thông qua người bị hại, người có liên quan làm rõ thời gian, quá trình diễn biến, phương thức thủ đoạn, phương tiện gây án, hậu quả, đối tượng gấy án.

- Báo cáo chơ cơ quan điều tra đến khám nghiệm hiện trường về nội dung, tin tức ban đầu đã nắm rõ.

- Đảm bảo an toàn yên tĩnh cho cán bộ khám nghiệm hiện trường làm việc.

II. Giai đoạn 2

- Nắm rõ các thành viên trong hội đồng khám nghiệm hiện trường.

- Tiếp tục canh gác, bảo vệ, không cho người, gia súc đi vào khu vực hiện trường, tạo điều kiện yên tĩnh cho cán bộ khám nghiệm làm việc.

- Đảm bảo các nguyên tắc và yêu cầu của công tác bảo vệ hiện trường, kịp thời giải quyết các vấn đề do người chỉ huy khám nghiệm hiện trường và lực lượng khám nghiệm hiện trường đặt ra.

- Có biện pháp theo dõi, giám sát các hiện tượng nghi vấn. Kịp thời báo những sự nghi vấn đó cho người chỉ huy khám ngiệm hiện trường biết.

- Phải có biện pháp bảo vệ an toàn cho cán bộ điều tra làm việc.

G. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý KHI BẢO VỆ HIỆN TRƯỜNG

1. Tổ chức:

- Cần bố trí, sắp xếp lực lượng, phương tiện và kế hoạch cụ thể thích hợp để bảo vệ đối với từng hiện trường cụ thể.

- Người chỉ huy công tác bảo vệ  hiện nay là công an cấp cơ sở, bộ an ninh của cơ quan – xí nghiệp, công trường – nhà  máy hoặc chỉ  huy bảo vệ tại “M” là người chịu trách nhiệm đầu tiên trong công tác bảo vệ hiện trường.

- Trong trường hợp xét thấy cần thiết có thể huy động thêm : giám sát cơ động, dân quân tự vệ, lực lượng vũ trang.

- Tất cả những người tham gia bảo vệ hiện trường phải có phẩm chất chính trị tốt, giác ngộ pháp luật cao, có ý thức giữ gìn nghiệp vụ và được xác định chắc chắn không còn liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ việc xảy ra.

2. Khi vụ việc xảy ra trong “M”

- Phải nhanh chóng báo cho bộ chủ quan , tổ trưởng “M” lãnh đạo công ty An Tâm

- Tiến hành làm một số việc như sau :

 • Ghi lại thông tin người báo tin? Thời gian vụ việc? Đại điểm?
 • Thẩm tra ngay luồn tin đồn loan bậy.

Nếu thấy l vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay nghi là nghiêm trọng thì triển khai ngay bảo vệ hiện trường.

 • Sau khi xác minh đúng báo cho cơ quan gần nhất để phối hợp.

3. Những vấn đề cần chú ý

- Linh hoạt kịp thời bao quát được phạm vi hiện trường

- Không được đem vào hay bỏ lại hiện trường bất kỳ một đồ vật gì và ngược lại không được mang bất kỳ gì có ở hiện trường đi nơi khác.

- Không được dọn dẹp, ăn uống, làm vệ sinh hay dùng bất cứ đồ vật gì và ngược lại không được mang bất kỳ gì có ở hiện trương đi nơi khác.

- Không được bỏ vị trí bảo vệ đi làm việc khác khi chưa có người thay thế.

- Không tiết lộ bí mật những tin tức tài liệu ở hiện trường hoặc ở khu vực lân cận khi vụ việc xảy ra.

H. NHỮNG CHÚ Ý KHI BẢO VỆ MỘT SỐ HIỆN TRƯỜNG.

1. Hiện trường có người chết

- Giữ nguyên vị trí, tư thế, dáng điệu của tử thi ở hiện trường. Nếu vụ án xảy ra ở “M” (nhà máy, công trường …) Việc giữ nguyên vị trí nạn nhân ở hiện trường sẽ gây ùn tắc giao thông hoặc ảnh hưởng đến quá trình sản xuất thì phải di chuyển tử thi đi nơi khác, nhưng trước khi di chuyển tử thi đi nơi khác cần đánh dấu tư thế ở hiện trường. Đồng thời phải ghi nhận nó. Chú ý dấu vết có liên quan (đặc biệt trên cơ thể tử thi) máu, lông, tóc, sợi chỉ . . .

- Thu giữ giấy tờ, từ trang phục để phục vụ công tác điều tra (có biên bản).

Lưu ý : không được dùng bộ  đàm thông tin về công tác bảo vệ hiện trường mà có những tình tiết liên quan đến vụ việc.

2. Hiện trường có người bị thương

- Nhanh chóng ghi nhận tư thế, vị trí của nạn nhân ở hiện trường, nhanh chóng sơ cứu và đưa họ đi đến bệnh viện, trung tâm y tế gần nhất.

- Tổ chức lấy sinh cung ngay  (đề phòng nạn nhân chết) bằng những câu hỏi ngắn nhất, dễ hiểu nhất, có tác dụng làm rõ bản chất sự việc.

- Phải ghi nhận, bảo quản, thu lượm những dấu vết trên quần áo, cơ thể nạn nhân, lập biên bản thu giữ hành lý, tiền bạc của nạn nhân mang theo.

- Cử người lấy lời khai, trường hợp có nhiều người bị thương không để họ tiếp xúc, thông đồng về lời khai.

- Trường hợp người bị thương còn nằm trong tình trạng treo cổ thì khẩn trương cắt dây đưa họ xuống, chú ý phải giữ được nút thắc vòng dây.

- Trường hợp người bị thương là người gây ra sự việc thì phải theo dõi, giám sát đối tượng.

3. Hiện tượng hư hỏng máy móc.

- Linh hoạt giải quyết các tình huống do thực tế đặt ra để một mặt vừa đảm bảo sản xuất, mặt khác vừa đảm bảo đươc dấu vết, tang vật ở hiện trường.

- Kịp thời thu giữ lý lịch máy, nhất ký vận hành.

- Phải nắm giữ được những tin tức, tài liệu, vật lạ, chất lạ và những biến đổi tại hiện trường xảy ra trong quá trình bảo vệ hiện trường.

4. Hiện trường cháy nổ

- Thông thường hiện trường này bị xáo trộn do giải quyết vấn đề khẩn cấp (chữa cháy, cấp cứu nạn nhân).

- Chú ý bảo vệ tốt điểm xuất phát cháy, khu vực đầu tiên, nổ đầu tiên.

- Đề phòng hậu quả của cháy nổ có thể tiếp diễn

- Phải lưu ý bảo vệ phòng độc đối với nhân viên bảo vệ hiện trường.

5. Hiện trường vụ trộm.

- Giữ không cho người bị hại vào hiện trường

- Cần bảo vệ các dấu vết cắt khoá, cạy cửa, dấu chân, dấu tay.

- Nhanh chóng sơ bộ đánh giá đường vào và lối thoát khỏi hiện trường

- Sơ bộ xác định hậu quả của vụ trộm, chủng loại tài sản, đặc biệt tài sản bị mất.

- Làm rõ nguyên nhân hiện trường bị xáo trộn


hỗ trợ online

Hỗ trợ online

Hotline:

video - Clip

Fanpage

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

 • doitac0
 • doitac1
 • doitac2
 • doitac3
 • doitac4
 • doitac5
 • doitac6
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac9
 • doitac10
 • doitac11
 • doitac12
 • doitac13
 • doitac14
 • doitac0
 • doitac1
 • doitac2
 • doitac3
 • doitac4
 • doitac5
 • doitac6
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac9
 • doitac10
 • doitac11
 • doitac12
 • doitac13
 • doitac14
Về đầu trang